قوز کمر

قوز کمر انحرافات ستون فقرات یا قوز کمر یک مشکل شایع در جامع است و یک عارضه شایع به خصوص در دوران جوانی می باشد . اگر این انحرافات به سنین بالا […]

شرایط آزمایش کبد

آزمایشات عملکرد کبدی چیست؟ آیا کبد شما چرب است ؟ کبد چرب چه خطراتی دارد ؟ آیا برایانجام آزمایش کبد نیاز به ناشتا بودن است ؟ تمام این ها سوالاتی […]

بیماری های مفصل شانه

بیماری های مفصل شانه مکانیک مفصل شانه تا حدودی پیچیده است . مفصل شانه در واقع از سه قسمت تشکیل شده است . مفصل گلنوهومرال یا مفصل واقعی شانه ، […]