شرایط آزمایش کبد

آزمایشات عملکرد کبدی چیست؟ آیا کبد شما چرب است ؟ کبد چرب چه خطراتی دارد ؟ آیا برایانجام آزمایش کبد نیاز به ناشتا بودن است ؟ تمام این ها سوالاتی […]

بیماری های مفصل شانه

بیماری های مفصل شانه مکانیک مفصل شانه تا حدودی پیچیده است . مفصل شانه در واقع از سه قسمت تشکیل شده است . مفصل گلنوهومرال یا مفصل واقعی شانه ، […]